बचत गट

बचत गट-

  • गावामध्ये 58 महिला बचत गट आहेत. बचत गटामाफर्त अनेक उद्योग, स्वयंरोजगार शासनामाफर्त मिळवून दिलेले आहेत.