उत्पन्नाची साधने

उत्पन्नाची साधने-

  • गावात मुख्य उत्पन्नाचे साधन शेती.
  • किर्लोस्कर कारखाना व छोटी मोठी वर्कशॉप हे आहेत.
  • पारंपारिक घेतली जातात, भाजीपाला व माळव्याच्या शेतीवर शेतकरी भर देत आहेत.
  • दुग्ध व्यवसाय हा शेतीवर आधारित असल्याने तो मोठया प्रमाणात केला जातो. दर आठवडयाला दुधाचा पगार मिळतो त्यामुळे या व्यवसायाकडे सर्वांचे आकर्षन आहे.
  • किर्लोस्कर लोखंड कारखाना गावातील हद्दीतच असल्यामुळे गावातील बरेच तरुण या ठिकाणी तसेच कारखान्याच्या आधारावर चालणाया वर्कशॉप बयाच प्रमाणात येथे असल्याने तसेच जवळच्या पलूस एम.आय.डी.सी. मध्ये बरेच तरुण कामाला आहेत. त्यामुळे मोठया प्रमाणात रोजगारासाठी गावातील लोक जातात.
  • गावात 6 हॉटेल्स.
  • 25 किराणामालाची दुकाने आहेत.
  • तसेच 3 हार्डवेअर दुकाने आहेत.